czym jest MRI ?

MRI – MAGNETIC RESONANCE IMAGING                
rezonans magnetyczny, to nieinwazyjna i bezpieczna
metoda
uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów
przy użyciu wyspecjalizowanego skanera.
 
CZYM JEST SKANER MRI?

Skaner MRI wygląda jak biały tunel, otwarty z obu stron. Jest wyposażony w ruchome łóżko, które przesuwa się do wnętrza skanera, głośniki, mikrofon, kamerę, przycisk alarmowy, ekran oraz lustro, w którym osoba leżąca w skanerze może zobaczyć odbicie bodźców wyświetlanych na ekranie. Skaner pracuje dość głośno, dlatego osoba badana ma w uszach słuchawki. Za szybą w pokoju obok cały czas przebywają naukowcy, którzy nadzorują przebieg badania.

 

JAK TO DZIAŁA?

MRI wykorzystuje silne pole magnetyczne (trzydzieści tysięcy razy większe niż pole magnetyczne Ziemi!) i impulsy elektryczne o częstotliwości radiowej. W tak silnym polu magnetycznym atomy wodoru ustawiają się wzdłuż linii pola magnetycznego.

Jako, że ludzkie ciało składa się w 65% z wody – H2O, czyli tlenku wodoru, rezonans magnetyczny pozwala na zobrazowanie atomów wodoru w ciele. Wysyłając impulsy o częstotliwości radiowej skaner zmienia na chwilę ustawienie protonów, które, gdy wracają do ustawienia zgodnego z liniami pola, oddają energię. Tę energię rejestrujemy w postaci obrazów. Takie obrazy, uzyskane dzięki MRI, charakteryzują się wysoką rozdzielczością i dużym kontrastem tkanek miękkich. W badaniu uzyskujemy więc precyzyjny i trójwymiarowy obraz struktur mózgu osoby badanej.

 

 

W sesji w skanerze nie będziemy obserwować wyłącznie struktury mózgu, ale także jego funkcje – do tego celu użyjemy fMRI, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Ta metoda pozwala na śledzenie przepływu krwi i utlenowania aktywnej okolicy mózgu.

Podczas rozwiązywania zadań poznawczych w skanerze będziemy mogli rejestrować miejsce i poziom aktywności w mózgu. fMRI nie charakteryzuje się tak wysoką rozdzielnością przestrzenną jak MRI, ma jednak lepszą rozdzielczość czasową (możemy z dużo większą dokładnością ocenić w jakim czasie – po jakim bodźcu – doszło do aktywacji różnych struktur mózgu). 

 

 
ALE… CZY MRI JEST BEZPIECZNE?
Tak, badanie fMRI jest bezbolesne oraz nieinwazyjne.

Choć – uwaga – nie każda osoba na takie badanie się kwalifikuje! Osoba, która chce wziąć udział w badaniu, musi być ogólnie zdrowa. Nie może mieć w ciele żadnych metalowych, nieusuwalnych części – pomp leków (np. pompy insulinowej), rozrusznika, protez, stałego aparatu ortodontycznego.

Czemu?
Pod wpływem silnego pola magnetycznego metal rozgrzewa się i migruje, co nie jest bezpieczne. Co więcej, osoba badana nie może mieć też klaustrofobii – tunel skanera jest dość wąski i w związku z tym osoby cierpiące na klaustrofobię mogą odczuwać w nim duży dyskomfort. Ze względu na konieczność leżenia nieruchomo badanie takie bywa bardzo uciążliwe dla osób z ADHD, i takie przypadki nie będą do niego zakwalifikowane.