poprzednie badania

W ostatnich latach wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim przeprowadziliśmy serię eksperymentów radykalnie zmieniających to, co dotychczasowe podręczniki mówią na temat mózgu i zmysłów. Okazuje się, że mózg może zmienić sposób przekazywania informacji do niego docierających. Na przykład u osób czytających Braillem za czytanie odpowiada kora wzrokowa, a nie dotykowa!

W naszych badaniach wykazaliśmy, że taka zmiana następuje nie tylko u osób, które utraciły wzrok, lecz również u zdrowych ludzi, którzy przeszli odpowiedni trening.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej?
Oto krótki film, w którym profesor Szwed opowiada o jednym z naszych ostatnich eksperymentów.