Maciej Gaca

doktorant

Doktorant w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN. Z wykształcenia psycholog. Naukowo zajmuje się zjawiskiem neuroplastyczności u dorosłych przyswajających nowe umiejętności. Wielbiciel programowania, analizy danych oraz dydaktyki.

W wolnych chwilach lubi uczyć się nietypowych języków obcych, jeździ na łyżwach oraz gra w badmintona.


Alicja Olszewska

doktorantka

Interesuje się plastycznością i rozwojem mózgu. Bada zmiany plastyczne związane uczeniem się u dorosłych w ramach doktoratu realizowanego w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

W 2013r ukończyła z wyróżnieniem kierunek Inżynieria Biomedyczna ze specjalnością Obrazowanie Medyczne i Fizyka Kliniczna na Uniwersytecie w Groningen w Holandii (Rijksuniversiteit Groningen). W trakcie studiów była członkiem zwycięskiej drużyny w konkursie iGEM (international Genetically Engineered Machine) na poziomach europejskim i światowym w 2012 roku. W latach 2013-2017 prowadziła badania z zakresu epidemiologii i radiologii w szpitalach uniwersyteckich w Groningen i w Brukseli w tematyce badań przesiewowych i diagnostyki obrazowej raka piersi. 

Oprócz pracy badawczej jest mamą i aktywnie angażuje się w popularyzację nauki za pomocą mediów społecznościowych 


Agnieszka Kulesza

ASYSTENTKA BADAWCZA

Studentka kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie realizuje program magisterski z kierunku cognitive science.

W ramach licencjatu interesowała się tematem substytucji sensorycznej i wraz z magistrantem Wydziału MIM UW, Aleksandrem Repnikov, zaprojektowała dotykowy aparat wspomagający osoby z zaburzeniami słuchu w nauce mowy. Wspólnie, wraz z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii, zgłosili pomysł do urzędu patentowego (nr. P.429680).

W latach 2018/2019 w ramach wymiany erasmus spędziła rok w Niemczech na kierunku Mediainformatik Uniwersytetu Monachijskiego LMU.

W wolnym czasie głównie podróżuje (wszędzie i każdym możliwym środkiem transportu), wspina się (skały i linka, żadnych boulderów), czyta (ale nie kończy książek), i stara się uczyć nowych rzeczy (od języków, po sporty).


Małgorzata Paplińska

METODYK KURSU BRAILLE’A

Adiunkt w Zakładzie Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest tyflopedagogiem z kompetencjami rehabilitanta wzroku osób słabowidzących, nauczyciela orientacji przestrzennej i samodzielnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnością wzroku.
Obroniła z wyróżnieniem doktorat na temat stosowanych w Polsce i na świecie metod nauczania Braille’a. Główne obszary zainteresowań badawczych to specyfika czytania dotykowego, wykorzystanie edukacyjnych technologii wspomagających w edukacji i komunikacji osób z niepełnosprawnością wzroku, jakość życia osób z niepełnoprawnością wzroku.

Jest autorką ponad 50 artykułów i rozdziałów w monografiach, 2 podręczników dla studentów i nauczycieli, autorskiego programu do nauki polskich ortograficznych skrótów brajlowskich. Pod jej redakcją ukazały się 4 monografie naukowe

Aktywnie działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku w organizacjach pozarządowych w kraju i zagranicą. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących CEDUNIS (od 2009 r.) W swej pracy łączy działania naukowe z praktyką pedagogiczną prowadząc diagnozy funkcjonalne dzieci z niepełnosprawnością wzroku w Poradni CEDUNIS. Zajmuje się popularyzacją wiedzy z obszaru tyflopedagogiki i pisma Braille’a m.in. przez www.braille.pl. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną i społeczną została odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Gdy nie pracuje – czyta, zazwyczaj kilka książek naraz, tańczy salsę i dba o status quo w relacjach szkocki zwisłouchy – bojownik wspaniały


Dawid Droździel

KUSTOSZ LABORATORIUM

Specjalista w zakresie zaplecza badawczego w projekcie.


Katarzyna Jednoróg

Współpracowniczka

Kieruje pracownią Neurobiologii Procesów Językowych w Instytucie Nenckiego. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat w zakresie nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. Staż podoktorski odbyła w Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Ecole Normale Supérieure w Paryżu. Od 2005 roku zajmuje się tematyką neuronalnych korelatów dysleksji. Uczestniczyła w zespole ekspertów tworzących narzędzia do diagnozy dysleksji. Jest autorem ponad 50 prac naukowych. W swoich badaniach używa nieinwazyjnych metod obrazowania mózgu: elektroencefalografii i rezonansu magnetycznego. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojewody Mazowieckiego. Otrzymała nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Dysleksji za prace poświęcone tematyce neurobiologicznego podłoża zaburzeń czytania. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze, ćwiczyć jogę, nurkować, gotować i głaskać swoje koty.


Marcin Szwed

współpracownik

Kierownik zespołu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim : http://www.psychologia.uj.edu.pl/marcin-szwed


Artur Marchewka

KIEROWNIK PROJEKTU

Zajmuje się obrazowaniem struktury i funkcji ludzkiego mózgu. Interesuje się wpływem emocji na funkcjonowanie ludzi, przetwarzaniem języka oraz plastycznością ludzkiego mózgu. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Od 2014 roku kieruje Pracownią Obrazowania Mózgu. Jest absolwentem Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat obronił z zakresu nauk biologicznych (specjalizacja z psychofizjologii). Staż podoktorski odbył w Centre Hospitalier Universitaire Vaudois w Lozannie (Szwajcaria). Otrzymał między innymi stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2013-2015), jest także laureatem programu SCIEX (2010-2011) oraz Mentoring Fundacji Nauki Polskiej (2014). Prace badawcze które prowadził nagradzane były między innymi nagrodą im. J. Konorskiego (2012, 2017) oraz nagrodą II Wydziały PAN (2019). Jest współautorem ponad 60 prac eksperymentalnych w czasopismach międzynarodowych.
Jego zespół opracował zestaw wzrokowych bodźców afektywnych (Nencki Affective Picture System) oraz bodźców werbalnych w języku polskim (Nencki Affective World List).

Kiedy nie pracuje naukowo uprawia kitesurfing, wakeboarding lub ćwiczy Ashtanga jogę.